Golf Stance: Goed Voetenwerk

Een Golf Swing nemen begint met de Set Up, ook wel de stand innemen of het adresseren. En daardoor een goede uitgangspositie aan te nemen voor de perfecte Full Golf Swing. Een Goede Golf Stance in combinatie met de correcte Golf Club Grip zijn de vereisten voor een goede Golfswing en om je bal daar te krijgen waar jij het wilt. Zonder een goede houding begin je al met een slechte backswing, en dus een verkeerde downswing, slecht balcontact en overall slechte resultaten. In dit deel geven we meer uitleg over de verschillende Soorten Golf Stances en wat er allemaal nodig is voor een Goede Golfhouding:

Goede Golf Stance & Bal Positie

Zoals je nu weet is de combinatie van de juiste Stand, een goede Grip en een goede Swing noodzakelijk om de beste Golfslag te krijgen. In dit deel kijken we naar wat een goede Golf Stance is en hoe je je Golfbal moet positioneren afhankelijk van je stand en het type Golfslag.

Golf Stance: De Soorten Golf Standen

Je kunt je Golf Stance aanpassen afhankelijk van de soort Golfslag die je wilt maken. Er zijn drie stances: Square Stance, Open Stance en Close Stance. In dit deel kijken we naar elk van deze standen, waarin ze verschillen en wanneer je welke toepast.

Een goede lichaamshouding, juist voetenwerk en een over-all Goede Golf Stance zijn factoren die voor een groot deel bijdragen waar je bal heen zal gaan. De afstand tussen je voeten beinvloed de richting van de Balvlucht doordat de hoek van je voeten met het doel bepalend is. Normaal gebruik je de Square Stand, waarbij je voeten, heupen en schouders evenwijdig staan met de lijn naar het doel. Square betekent haaks, de lijn van je positie uit naar voren staat haaks op de lijn naar waar je toe wilt slaan. Maar je kunt ook zelf variaties toepassen op elke Golfstance, om een eigen houding aan te nemen.

Terug naar Golfslagen