WEBSITE DISCLAIMER

De informatie die door Golfprofessionals ("Bedrijf", "wij", "onze", "ons") wordt verstrekt op https://www.golfprofessionals.nl/ (de "Site") is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt in goed vertrouwen verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site.

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HEBBEN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De site kan links naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of links naar websites en functies bevatten (of u kunt via de site worden doorgestuurd). Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, toereikendheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

De geschetste Disclaimer is bijvoorbeeld gemaakt met PolicyMaker.io, een gratis webtoepassing voor het genereren van juridische documenten van hoge kwaliteit. De disclaimer-generator van PolicyMaker is een gebruiksvriendelijke tool voor het maken van een uitstekend voorbeeld van een disclaimer-sjabloon voor een website, blog, eCommerce-winkel of app.

WIJ GARANDEREN, BEVESTIGEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME IS GELINKT. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

AFFILIATES DISCLAIMER

De site kan links naar gelieerde websites bevatten en we kunnen een aangesloten commissie ontvangen voor alle aankopen of acties die u op de aangesloten websites doet met behulp van dergelijke links.

DISCLAIMER VOOR FOUTEN EN WEGLATINGEN

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site is verkregen uit betrouwbare bronnen, is Golfprofessionals niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt verstrekt "zoals deze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In geen geval zullen Golfprofessionals, zijn gerelateerde partnerschappen of bedrijven, of de partners, agenten of werknemers daarvan aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing die is genomen of actie die wordt ondernomen in vertrouwen op de informatie op deze Site of voor enige daaruit voortvloeiende, speciale of soortgelijke schade, zelfs als u op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

DISCLAIMER VAN GASTENBIJDRAGEN

Deze site kan inhoud bevatten van gastbijdragers en alle meningen of meningen in dergelijke berichten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet die van Golfprofessionals of een van zijn personeel of gelieerde ondernemingen, tenzij expliciet vermeld.

LOGO'S EN HANDELSMERKEN DISCLAIMER

Alle logo's en handelsmerken van derden waarnaar wordt verwezen op https://www.golfprofessionals.nl/ zijn de handelsmerken en logo's van hun respectievelijke eigenaren. Het opnemen van dergelijke handelsmerken of logo's impliceert of vormt geen goedkeuring, goedkeuring of sponsoring van Golfprofessionals door dergelijke eigenaren.

NEEM CONTACT OP

Mocht u feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning of andere vragen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail: info 'at' golfprofessionals.nl.

Aktiesport